Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality pro rodiče

 

Aktuální informace k povozu MŠ od září 2021
Vážení rodiče, od září 2021, zatím po celý školní rok 2021/22, zůstávají v platnosti zpřísněná provozní a hygienická opatření vzhledem ke COVID-19. Manuál vydaný MŠMT ČR je k dispozici v oddílu Aktuality. Mimořádné opatření vydané MZD je rovněž zveřejněno zde. Aktuálně platí, že děti v MŠ se netestují. 

Pozor - při příjezdu ze zahraničí se vztahují stejná pravidla na děti jako na dospělé. Rodiče jsou povinni sledovat infromace k návratu a riziko navštívené země. Zpravidla zde pro děti platí po návratu samoizolace s nutností pobývat určitou dobu doma, mimo kolektiv. Pokud vaše dítě bude pobývat po návratu ze zahraničí v samoizolaci, je nutno kontaktovat MŠ a dítě z docházky na dané období omluvit. Žádáme rodiče o aktivní spolupráci a dodržování platných protiepidemických nařízení.      

S účinností od 1. 9. 2021 platí, že do objektu MŠ vstupují všechny osoby s respirátorem nebo s jinou ochranou úst a nosu dle platných nařízení. Požadavek se týká všech rodičů, zmocněných osob, starších sourozenců. 

Aktuální informace budou zveřejňovány dle potřeby v MŠ - nástěnky, vaše dotazy vám vždy zodpovíme také ústně.

Základní pravidla:

1/ Do MŠ mohou pouze přicházet děti zdravé, bez příznaku infekční nemoci (kašel, rýma, teplota) - pokud při příchodu do MŠ dítě tyto znaky vykazuje, nebude přijato do MŠ. Rodič musí s dítětem navštívit lékaře a doložit, že se nejedná o onemocnění infekční. V případě, že se příznaky projeví během dne, budou rodiče obratem informováni a dítě bude muset být pod dohledem dospělého zaměstnance MŠ v izolaci (předškolní místnost). MŠ však není povinna aktivně vyhledávat děti s příznaky onemocnění. U chronicky nemocných dětí a alergiků vystaví praktický lékař pro děti a dorost potvrzení, že se nejedná u dítěte o infekční onemocnění. Potvrzení se škole odevzdává jen 1x. 

2/ Do MŠ přicházejí zdravé i ostatní osoby - rodiče, starší sourozenci atd. Žádáme rodiče, aby také omezili počet osob, které budou dítě z MŠ vyzvedávat, na nutné minimum. Výskyt infekčního onemocnění u dítěte nebo v rodině rodiče okamžitě hlásí v MŠ  učitelce nebo ředitelce školy.

3/ Rodičům doporučujeme, aby využívali provozní dobu do 15:15 hodin. 

4/ Dezinfekce je umístěna u vstupu do MŠ. Používání respirátorů a roušek se upravuje aktuálně, v závislosti na vývoji epidemiologické situace, což může být odlišné směrem k rodičům a k dětem. Aktuálně děti roušky nepoužívají. Žádáme rodiče, aby děti v tašce s náhradním oblečením měly také 1 kus čisté roušky, nejlépe jednorázové, pro případ krajní nouze (např. podezření na výskyt COVID-19 v MŠ).  

5/ Děti si po příchodu do MŠ umývají ruce teplou vodou cca 20 -30 sekund.  Děti si myjí ruce před jídlem a po návratu z pobytu venku. Stravování probíhá bez samobslužného výdeje, dětem nádobí i stravu vydává školnice. Výdej stravy v rukavicích. V MŠ se pravidelně větrá, povrchy se dezinfikují.  

6/ V prvním pololetí budeme organizovat akce pouze v MŠ nebo akce určené pouze pro naši MŠ. V případě cesty mimo MŠ škola nepoužívá MHD, ale objednává si vlastní přepravu.

Organizace a průběh akcí pro rodiče s dětmi bude upřesněn průběžně. V prvním pololetí počítáme s omezením akcí pro rodiče s dětmi.  

7/ Děti používají v MŠ pouze jednorázové kapesníky, po jejich použití si umývají  ruce. Ručníky používáme textilní s výměnou 2x v týdnu.

Děkujeme rodičům za pravidelné sledování informací a spolupráci.

 

 

Organizace školního roku 2021/2022
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
Č.j.: MSMT- 5214/2020-3
Dne 13. února 2020
Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.
Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022.
Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
  Termín
7. 2. - 13. 2. 2022
14. 2. - 20. 2. 2022
21. 2. - 27. 2. 2022
28. 2. – 6. 3. 2022
7. 3. - 13. 3. 2022 14. 3. - 20. 3. 2022

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022. Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.
Ing. Robert Plaga, Ph.D. v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Provoz v době hlavních prázdnin

provoz o prázdninách.docx

Sběr papíru v mateřské škole

Předpokládané vyhlášení výtězů proběhne v druhé polovině června 2022.

DĚKUJEME RODIČŮM ZA SPOLUPRÁCI A PODPORU NAŠÍ MATEŘINKY V SOUTĚŽI

 

Aktualizace pokynů provozu MŠ a mimořádných opatření k 7.1.2022

Doporučení ministerstva zdravotnictví pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022

Výcuc pro MŠ:

 • aktualizovat kontakty (na rodiče, zaměstnance),
 • zajistit, aby do MŠ neměly přístup infekčně nemocné osoby – upozornit zaměstnance a rodiče, že nemocní musí zůstat doma,
 • v MŠ zřídit izolaci (dezinfikovatelnou, větratelnou, ideálně s umyvadlem, jednorázovými ručníky, desinfekcí),
 • zajistit efektivní úklid a desinfekci prostor,
 • zajistit podmínky pro osobní hygienu (tekoucí teplá voda, mýdlo v dávkovači, nejlépe ručníky na jedno použití, ale v MŠ jsou možné i ručníky textilní, které se nesmí vzájemně dotýkat, desinfekce všude, kde si vzpomenete :),
 • zajistit mytí nádobí a praní prádla při vysokých teplotách,
 • zrušit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty apod.). Personál školní jídelny musí při výdeji používat jednorázové rukavice a další pomůcky. Vysoký stupeň osobní hygieny se vyžaduje i u učitele, který pomáhá při výdeji stravy.
 • zajistit větrání prostor nejlépe okny – čerstvým vzduchem,
 • zajistit denní odstraňování odpadu,
 • zajistit v co největším možném rozsahu homogenitu kolektivů (skupinovou izolaci) – omezit slučování tříd,
 • omezit pohyb cizích osob v prostorách školy – nepořádat akce s účastí cizích osob či pořádané jinými subjekty typu divadelní představení atd.,
 • omezit pohyb rodičů v prostorách školy,
 • provádět cílené opakované vzdělávání v oblasti ochrany zdraví dětí,
 • provést školení všech zaměstnanců MŠ

 

 • Zápis do ZŠ - informační leták

Zápis budoucích prvňáčků do ZŠ proběhne 8.-9.4.2022

 

 • Rodiče si prostřednictvím webových stránek  www.trebic.cz  města Třebíče v sekci Elektronické služby nebo na stránkách vybrané školy jednoduchým způsobem vyplní a vygenerují přihlášku k zápisu dítěte do první třídy, kterou následně doručí řediteli vybrané(spádové) školy.
 •  
RESPIRÁTORY OD PONDĚLÍ 14. BŘEZNA 2022
Pozitivní zprávou pro vás určitě bude, že po dvou letech můžeme v budově MŠ odložit respirátoryOd pondělí 14. března se budou nosit respirátory pouze v budovách zdravotnických a sociálních služeb a v MHD.
 
Děti do 15 let nemusí mít respirátor, postačuje rouška.
 
Děti, které nezahájily povinnou školní docházku roušky ani respirátory nemusí nosit nikde.
 
 
Také děti z přípravných tříd, které dosud roušky nosit musely (např. v MHD), je můžou nyní odložit.
 
 
V budovách MŠ tedy NEMUSÍ MÍT respirátor rodiče, pedagogové, nepedagogové ani děti.
 
 
 
 
 
 
 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude opět přerušení dodávky elektrické energie:
Dne:
12.04.2022 od 07:30 do 12.04.2022 15:30
Tento den bude v mateřské škole přerušen provoz z technických důvodů.Obnoven bude 13.4.2022 v 6.15 hod.
Děkujeme za pochopení.